Район „Приморски“ съдейства за почистването на трасето на рали спринт „Варна“ 2014

Район „Приморски“ съдейства за почистването на трасето на рали спринт „Варна“ 2014

Във връзка с постъпилите питания на официалната страница на рали спринт „Варна“ 2014, относно последващите действия за отстраняване на отпадъците, оставени от част от публиката на най-популярните места от скоростен етап „Аладжа манастир“, част от който преминава през природния парк „Златни пясъци“, искаме да информираме, че вече са предприети действия от инспекторите на район „Приморски“ за описване на замърсените места и изпращане на необходимата техника за тяхното почистване. В това ни увери г-н Пламен Боев, заместник кмет на района.

Организаторите на рали спринт „Варна“ 2014 изразяват своята благодарност за указаното съдействие от Община Варна и район „Приморски“ за отстраняването на този проблем. За нас е изключително важно да запазим природата на нашата страна чиста и след проведения автомобилен празник през уикенда.