За медиите

Адрес на пресцентъра:
гр. Варна,
Технически университет – Варна,
Нов учебен корпус

Директор на пресцентъра: Георги Иванов
телефон: 0898888074

Електронен адрес за изпращане на акредитации: media@rallyvarna.com, geo_ivanov@abv.bg